Siste frå Facebook
Saman kan vi skape ei berekraftig framtid🌿
Møre og Romsdal skal vere eit berekraftfylke, og vi samarbeider tett med kommunane og andre partar for å nå FN sine 17 berekraftsmål1️⃣7️⃣

Berekraftsmåla er verdas felles mål for ei berekraftig utvikling, men... Les meir
For å nå FNs berekraftsmål 13, stoppe klimaendringane, jobbar vi for å
👉 redusere utslepp av klimagassar.
👉 bygge robuste samfunn som toler klimaendringane som kjem.

Det gjer vi i lag med samarbeidspartane våre 🤝💪 Les meir konkrete tiltak, støtteordningar... Les meir
Både Aukra og Midsund har mista viktige hjørnesteinsbedrifter og mange arbeidsplassar. No har Aukra næringsforum fått 1, 65 mill. kroner til eit prosjekt som skal skape fleire arbeidsplassar begge stadar 💰
👉 Det vedtok kultur-, næring- og folkehelseutvalet... Les meir
👉 God utdanning, FNs berekraftsmål nr 4, er sentralt for oss!
Vi legg til rette for at alle skal få ei utdanning – og kunne lære heile livet. Bra for deg og for samfunnet 🎯
Les meir om korleis vi jobbar med utdanning og opplæring og dei andre berekraftsmåla ... Les meir