Siste frå Facebook
Kva gjer vi når all landjorda er brukt opp? Kan havet redde oss? 🌊🦈Korleis kan vi bruke sjøareala på den rette måten?
Vi arrangerer den nasjonale plankonferansen Kampen om sjøareala - om marine økosystem, arealforvaltning og interessekonfliktar - i lag... Les meir
Frykter at talet på mjølkeprodusentar kan bli redusert: Les meir
Inviterer til konferanse på tysdag og onsdag: Les meir
Interessert i å skrive? ✍️ Sjekk Møre og Romsdal forfattarlag sin podcast om skrivemetode! Finn den på Soundcloud og få tips til korleis du kan kome i gang med skrivinga.

Forfattarane som er med: Aina Basso (om historiske romanar), John Roald Pettersen... Les meir