Likestillingsprisen

Vi deler ut likestillingsprisen til enkeltpersonar, grupper, organisasjonar, skolar/skoleklassar, bedrifter, institusjonar, kommunar eller andre som har gjort ein særleg god innsats for likestillingsarbeidet i fylket.

Skriv ut

Prisen går til person eller instans som har utmerka seg positivt i arbeidet med å fremme:

  • likestilling i arbeid for frie val og like moglegheiter utan omsyn til kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonsevne, etnisitet og språkval, nynorsk/bokmål.
  • likestilling mellom kvinner og menn.
  • likestilling mellom etniske minoritetar og majoriteten.
  • likestilling mellom funksjonshemma og ikkje funksjonshemma.

Har du eit forslag? 

Meld inn forslag til kandidatar med grunngiving i skjemaet, innan 18. oktober 2019.

Det blir lagt ut informasjon når det blir opna for å foreslå kandidatar til prisen. 

Kontakt