Tilskot, prisar og stipend

Bedriftsintern opplæring (BIO) - omstilling
Fortløpande
Brannsikring av tette trehusområde
1. desember
Bygningar og anlegg i verdsarvområdet
1. november
Etablering og utvikling av frisklivssentralar
15. februar
Fartøyvern
1. november
Forprosjekt nye utdanningstilbud
Fortløpande
Freda kulturminne i privat eige
1. november
Friluftslivstiltak
1. februar
Fylkeskulturprisen 2020
15. oktober
Fylkesprisen Årets bedrift 2020
1. februar 2021
Idrettsstipend 2020
Fristen er ute
Idrettsstipend til unge utøvarar og klubbar i fylket
Fristen er ute
Internasjonal forprosjektordning for Møre og Romsdal – Pilot 2020
1.12.2020
Istandsetting av freda bygningar i privat eige frå før 1537
1. november
Konsertstøtte
15. februar
Kulturrabatt for ungdom
15. januar
Kunstnarstipend
1. april
Likestillingsprisen
Frist kjem seinare
Lokale kulturbygg
15. februar
Masterstipend innan kultur
15. november 2020
Miljøprisen
2. november 2020
Møremusikarane – frilans
15. februar
Omstilling og nyskaping i lokalt næringsliv
Fortløpande
Prosjekt langs Den Trondhjemske Postveg
1. mars
Prosjekttilskot til frivillig verksemd
15. januar
Regionale festivalar og kulturarrangement
1. november
Regionale kulturminne og kulturmiljø
1. november
Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
15. januar
Statleg sikra friluftsområde
1. februar
Stipend for unge fagarbeidarar i kokk- eller servitørfag
13. desember 2020
Støtte til forskar-mobilitet
Løpande
Støtte til forskingsprosjekt (kvalifiseringsstøtte)
Fortløpande
Støtte til næringsklyngeprosjekt
fortløpande
Støtte til reiselivsutvikling
fortløpande
Støtte til tettstadutvikling
Fortløpande
Tekniske og industrielle kulturminne
1. november
Tilskot frå marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond
Fristen er ute
Tilskot frå viltfondet
15. januar
Tilskot til forprosjekt i MobPro
løpande
Tilskot til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket
Fortløpande
Trafikktryggingsprisen
20. august 2020
Ungdomsmidlane
1. april og 1. desember
Vassmiljøtiltak
Fortløpande
Årets lærebedrift
Fortløpande
Årets lærling
Frist kjem seinare
Økonomisk støtte til trafikktryggingstiltak
1. mars og 1. september
Fant ingen tilskot.