Ledige stillingar

Frist Tittel Kategori Lokasjon
31.01.22 100% fast stilling som assisterende rektor Fast Hustadvika vidaregåande skole
07.02.22 Avdelingsleiar 100% fast stilling, 2.gangs utlysning Fast Borgund vidaregåande skole
31.01.22 Teamleiar vegdrift Fast Samferdselsområdet
31.01.22 Kontrollingeniør - asfalt og vegoppmerking Fast Samferdselsområdet
01.02.22 Lærerbehov våren 2022 Timelønnet Atlanten videregående skole
31.01.22 Økonomikonsulent - den offentlege tannhelsetenesta Fast Fylkestannlegen
24.01.22 Programfaglærer Teknologi og industrifag Underv. fast Romsdal videregående skole
31.01.22 Prosjektleiar i FRAM Fast Samferdselsområdet
31.01.22 Rådgivar i FRAM Fast Samferdselsområdet
24.01.22 Rådgivar i arkeologi - 100 % vikariat Vikar Kulturavdelinga
24.01.22 Feltarkeologar for feltsesongen 2022 Engasjement Kulturavdelinga
31.01.22 Tilkallingsvikar kantine Timelønn kommunal Gjermundnes vidaregåande skule
31.01.22 Tilkallingsvikar lærar og undervisningsassistent - naturbruk Timelønn underv. Gjermundnes vidaregåande skule