Informasjon til elevar og føresette

  • Ta kontakt med eigen skole dersom du har spørsmål eller treng meir informasjon om situasjonen.
  • Skolene skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheiter avgjer at det skal vere rødt tiltaksnivå. Det betyr at heile skoleklassar kan vere samla og at alle elevar skal få eit fulltidstilbod på skolen med ordinære skoledagar. 

Snarvegar

Dokumenter