Alle våre vidaregåande skolar går over på rødt nivå frå måndag 04. januar

Elevar og tilsette vil få informasjon frå den einskilde skole om korleis dette vil bli organisert. Det er derfor viktig å følge med på all informasjon som kjem frå skolen.

Skriv ut

Rødt nivå betyr: 

  • Ingen sjuke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personar (handhelsing og klemming)
  • Dele elevar i mindre grupper
  • Minst 1 meters avstand mellom elevar/tilsette i alle situasjonar
  • Unngå trengsel og store samlingar
  • Vurdere alternerande oppmøtetider for elevar  

 

Kontakt