Kommunestatistikk

Målet med kommunestatistikken er formidling av oppdatert relevant statistikk for bruk i kommunane sitt planarbeid. Statistikken er innhenta frå offentlege kjelder, og då særleg frå Statistisk sentralbyrå(SSB). 

For kvar kommune i fylket er det utarbeida ein presentasjon med grafisk framstilt statistikk av kommunen, sett i forhold til regionen, fylket og landet med bakgrunnsdata.

Tema:

FolketalsutviklingArbeidsplassdekning
FlyttingPendling
KjønnsfordelingBustadbygging
UtdanningsnivåFolkehelse
PendlingHushald
NæringsstrukturKommunal planlegging
Sysselsetting 

 

Her finn du statistikk om viktige utviklingstrekk i kommunen din (lenke til mappe i sharepoint)

KommunePowerPointPdf
1506 MoldePowerPointPdf
1507 ÅlesundPowerPointPdf
1505 KristiansundPowerPointPdf
1511 VanylvenPowerPointPdf
1514 SandePowerPointPdf
1515 HerøyPowerPointPdf
1516 UlsteinPowerPointPdf
1517 HareidPowerPointPdf
1519 VoldaPowerPointPdf
1520 ØrstaPowerPointPdf
1525 StrandaPowerPointPdf
1528 SykkylvenPowerPointPdf
1531 SulaPowerPointPdf
1532 GiskePowerPointPdf
1535 VestnesPowerPointPdf
1539 RaumaPowerPointPdf
1547 AukraPowerPointPdf
1554 AverøyPowerPointPdf
1557 GjemnesPowerPointPdf
1560 TingvollPowerPointPdf
1563 SunndalPowerPointPdf
1566 SurnadalPowerPointPdf
1573 SmølaPowerPointPdf
1576 AurePowerPointPdf
1578 FjordPowerPointPdf
1579 HustadvikaPowerpointPdf
15 Møre og RomsdalPowerpointPdf

Har du spørsmål om statistikken, eller forslag til nye tema?
Send e-post til statistikk@mrfylke.no

Snarvegar

Kontakt