Reiseliv

Jobbar du med reiseliv? Vi samarbeider tett med næringa, for å utvikle gode opplevingar for turistane og auka lønnsemd for reiselivet.

Vi bidrar med:

  • faglege råd og informasjon om reiselivsutvikling
  • samtalar og sparring dersom du har ein idé til eit utviklingsprosjekt.
  • råd til planlegging, organisering og framdrift av utviklingsprosjekt
  • pengar og personar i prosjekt som skal utvikle reiselivstilbodet i fylket

Møre og Romsdal fylkeskommune er sekretariat for og styremedlem i Møre og Romsdal Reiseliv, paraplyorganisasjonen for Destinasjon Ålesund og Sunnmøre AS, Destinasjon Nordmøre og Romsdal AS og  Destinasjon Geirangerfjord -Trollstigen AS. Møre og Romsdal Reiseliv arrangerer Reiselivskonferansen i Møre og Romsdal og deler ut Reiselivsprisen.

Snarvegar

Kontakt