Samferdselsutvalet 20.- 21. oktober

20/10 2020 10:30 - 21/10 15:46
Scandic Alexandra Molde
Skriv ut

Tysdag 20. oktober:

Folkevaltopplæring

Kl. 10.30 – 12.00               Ruteendringsprosessen

Kl. 12.00 – 12.30              Lunsj

Kl. 12.30 – 14.00               Samferdselsstrategi

Kl. 14.00 – 15.30              Vegdrift

 

Onsdag 21. oktober

Orienteringar

•             Nordøyvegen v/Marianne Nærø, prosjektleiar Nordøyvegen

•             Status ferjeanbod Ytrepakken v/Jesper Wiig, seksjonsleiar drift

 

Sakar til behandling:

SA 65/20              Kystekspressen - Utarbeiding av mandat for rutetilbodet frå 1. januar 2024

SA 66/20              Avklaring knytt til fylkeskommunal garanti bypakke Ålesund

SA 67/20              Intensjonsavtale med Helse Midt-Norge RHF

SA 68/20              Retningslinjer for dispensasjon etter yrkestransportforskrifta § 48

SA 69/20              Ståplassar skulebuss skuleåret 20/21

SA 70/20              Byggeprosjekt - Larsnes, Åram, Voksa og Kvamsøya ferjekaier

SA 71/20              Fv. 64 Åfarnes - Sølsnes, konseptval kaikonstruksjonar

SA 72/20              Budsjettkorreksjon 2020 - omdisponering innanfor ramme 96

SA 73/20              Søknader om støtte til trafikktryggingstiltak 2. tildeling 2020

SA 74/20              Nasjonal høring for riks- og fylkesvegnettet, høyringsinspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune 

RS 34/20              Svar på vedtak om smittevern i sak SA-60/20 i samferdselsutvalet 02.09.2020

RS 35/20              Forslag om å utrede avvikling av Utrykningspolitiet

RS 36/20              Regnskap og årsrapport Lyntogforum Møre og Romsdal 2019

RS 37/20              Søknad tilskot til fylkesvegar som er viktige for næringstransport

RS 38/20              Budsjettoppfølging 2.  tertialrapport 2020

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet