Kontrollutvalet 26. januar

26/01 2022 10:00 - 14:00
Fylkeshuset, Molde, møterom 111 - fjernmøte jf. kommunelova § 11-7
Skriv ut

Orienteringar

  • I sak KO-01/22 vil førstelektor Brynjar Gilberg frå Nord Universitet – Handelshøgskolen NORD (HHN) orientere om status i arbeidet med  «Evaluering av revisjonsordninga og revisor)». (inntil 40 min)
  • I sak KO-02/22 vil oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor Ronny Rishaug frå Møre og Romsdal Revisjon SA (MRR) orientere om status i arbeidet med rekneskapsrevisjon 2021 etter gjennomført interimsrevisjon (inntil 30 min)
  • I sak KO-03/21 vil Senior manager Tom Erik Vennesland  og manager John Hornslien frå Governance, Risk and Compliance (GRC) i KPMG, presentere observasjonar og funn frå undersøkinga av «Informasjonssikkerheit og etterleving av personvernreglement» (inntil 25 min)
  • Til referatsakene vil kontrolldirektør Tor Harald Hustad orientere nærare om aktuelle saker (inntil 20 min)

Det er sett opp slik tidsplan for møtet:

10:00 - 10:30

 

Orientering v/ass. kulturdirektør Christine Reitan m.fl

  • Orientering om kulturområdet i fylkeskommunen, oppgåver og organisering
  • Orientering om fylkeskommunen sitt arbeide med folkehelse

10:30 - 11:30

Saksbehandling etter sakslista

11:30 - 12:00

Lunsj

12:00 -

Saksbehandling etter sakslista

Møteslutt seinast kl 14:00

På møteplan 2022 finn du sakspapira til møtet.