Fylkesutvalet 31. januar

31/01 2022 10:30 - 15:30
Scandic Alexandra Molde - fjernmøte jf. kommunelova § 11-7
Skriv ut

Orienteringar:

Startar med eigen bolk om reiseliv - 30 minutt:

• Fjord Norge v/direktør Stein Ove Rolland 10 minutt

• Besøk Nordvest og Destinasjon Ålesund og Sunnmøre v/ reiselivssjef Torunn Dyrkorn og reiselivssjef Tom Anker Skrede, 10 minutt

• Prosjektet Reiseliv, mat og kultur v/ seksjonsleder Eivind Vartdal Ryste, 10 minutt

• Samla spørsmålsrunde, 10 minutt

 

• Utviklingsmoglegheiter ved Runde Miljøsenter AS og Runde Forsking AS ved dagleg leiar Ottar Håkonsholm
  15 minutt Inkl spørsmålsrunde

På møteplan 2022 finn du sakspapira til møtet