Utdanning- og kompetanseutvalet 4. februar

4/02 2021 10:30 - 15:00
Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut

Orienteringar

  • Vidaregåande opplæring for vaksne 2020 v/rådgivar Inger Lise Trønningsdal
  • Brukarundersøking karriere Møre og Romsdal v/rådgivar Hilde Meringdal
  • Elev- og lærlingundersøkinga og lærebedriftundersøkinga 20/21 v/rådgivar Monica Solheim og rådgivar Maiken Røshol

Saker til behandling

UDK 1/21           Rullering av skoleruta - fram til og med skoleåret 2023/2024

UDK 2/21           Fylkeskommunen sine nye oppgåver på integreringsfeltet

RS 1/21             Underretting om vedtak - Hustadvika kommunestyre - navn på Fræna vgs

RS 2/21             Budsjettoppfølging - utdannings- og kompetanseutvalet

RS 3/21             Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2021-2022

RS 4/21             Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane januar 2021

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet