Utbyggingsutvalg for bygg og vegsaker 8. februar

8/02 2021 10:00 - 15:41
Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut

Saker til behandling:

UBV 1/21             Orientering om status byggeprosjekt på veg februar 2021

UBV 2/21             Orientering om status Nordøyvegen februar 2021

UBV 3/21             K752 Fræna vgs. marine fag - Revidert strategiplan

UBV 4/21             K2001 Volda vgs - TPO-base, forprosjekt

UBV 5/21             K1802 Ørsta KKS – Strategiplan

RS 1/21                 Årsresultat 2020 – budsjettoppfølging

Orienteringar:

•             K651 Spjelkavik Arena – prosjektstatus v/Per Olaf Brækkan og Bjørn-Erik Hjellset, bygg- og eigedomsavdelinga

•             K2003 Talevarsling – prosjektstatus v/Per Olaf Brækkan og Bjørn-Erik Hjellset, bygg- og eigedomsavdelinga

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet.