Samferdselsutvalet 3. februar

3/02 2021 09:00 - 15:30
Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut

Orienteringar:

•             Langfjordforbindelsen v/Alf Reistad, styreleiar

•             Statlege midlar til fylkesveg v/Ole Jan Tønnesen, fylkesvegsjef

•             Nytt billettsystem kollektivtrafikk v/Konrad Lillevevang og Jan Ståle Gjerding, FRAM

Saker til behandling:

SA 2/21 Årshjul samferdselsutvalet 2021

SA 3/21 Ferjerute mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra

SA 4/21 Hurtigbåt Kristiansund-Smøla-Aure-Hitra-Brekstad-Trondheim frå 1. januar 2024

SA 5/21 Val av løysing for nye kaier Eidsdal og Linge

SA 6/21 Orientering - utgraving og behov for tiltak ved Kvanne og Rykkjem ferjekaier

SA 7/21 Orienteringssak - arbeidet med å opne opp for modulvogntog type 1 og 2 samt 24 meters      

 vogntog på fylkesvegar i Møre og Romsdal

SA 8/21 Nerlandsøybrua - orientering om status og framdrift februar 2021

SA 9/21 Volda kommune - nedklassifisering av fylkesveg 5830 Muldsvorvegen

SA 10/21 Budsjett 2021 for det haldningsskapande trafikktryggingsarbeidet

SA 11/21 Dalsfjordkryssing i Volda kommune som sjølvfinansierande prosjekt

RS 1/21 Årsresultat 2020 - budsjettoppfølging

RS 2/21 Tilbudet ved ferje/hurtigbåt for Store Kalvøy i Ålesund kommune ved åpning av Nordøyvegen (NV)

RS 3/21 Uttale fra Haram Næring og Innovasjonsforum (HNI) ang behov for hurtigbåt etter at Nordøyvegen er realisert

RS 4/21 Innspill til arbeidet med Stortingsmeldingen for NTP 2022-2033

RS 5/21 Svar på søknad om tilskudd til fylkesveier - Møre og Romsdal

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet.