Fagskolestyret i Møre og Romsdal 12. mars

12/03 2021 09:00 - 14:30
Fjernmøte, jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut

Orienteringssaker:

Rektor Helene Hanken vil orientere om:

  • Status i sammenslåingsprosessen
  • Plan for bruk av de 400 000 som er tildelt fra Diku til markedsførings og rekrutteringstiltak

Rektor Marit Rovik Bjerkestrand og Helene Hanken vil orientere om:

  • Covid19 situasjonen og hvordan den påvirker drift og undervisning ved fagskolene
  • Situasjon med studentrepresentasjon Kristiansund
  • Søknad frå Kristiansund om nytt studium

Saker til behandling:

FAG 1/21 Oppnemning av arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide forslag til ny strategiplan for Fagskolen i Møre og Romsdal

FAG 2/21 Avslutning av tilsynet med Fagskolen i Ålesund

FAG 3/21 Fagskolene, fordeling av budsjettramme for 2021

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet.