Fylkesutvalet 24. november

24/11 2020 09:30 - 16:00
Scandic Alexandra, Molde
Skriv ut

Saker til behandling

U 165/20             Endring av budsjettet for 2020

U 166/20             Revisjon av reglement for finans- og gjeldsforvaltning

U 167/20             Nytt økonomireglement for Møre og Romsdal fylkeskommune

U 168/20             Mandat - Gjennomgåande hurtigbåttilbod Kristiansund-
                            Trondheim frå 1. januar 2020

U 169/20             Nasjonal høring for riks- og fylkesvegnettet, høyringsinnspel
                            frå Møre og Romsdal fylkeskommune

U 170/20             Giske kommune - nedklassifisering av gamle Skulevegen
                            til kommunal veg

U 171/20             DTK Sykkylven - Lokalisering av ny klinikk

U 172/20             K752 Fræna vgs - Marine fag, skissekonsept

U 173/20             K1802 Ørsta vgs - Funksjonsprogram

U 174/20             Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og vedtektsendring

U 175/20             K2001 Volda vgs - TPO-base, skissekonsept

U 176/20             Kvalitetsmeldinga 2020 for vidaregåande opplæring
                            i Møre og Romsdal fylkeskommune

U 177/20             Økonomiplan med handlingsprogram 2021-2024
                            med budsjett for 2021

U 178/20             Delegerings- og innstillingsreglement for Møre og
                            Romsdal fylkeskommune

U 179/20             Språklova og forventingar til fylkeskommunen

U 180/20             Val av medverknadsorgan for ungdom

U 181/20             Årsrapport frå elev- og lærlingombodet 2019-2020

U 182/20             Mandat for elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet