Fylkesutvalet 23. november

23/11 2020 10:30 - 13:00
Scandic Alexandra, Molde
Skriv ut

Saker til behandling

U 157/20             Program for fylkestinget i Molde 7. - 9. desember 2020

U 158/20             Reduksjon av rutetilbodet for hurtigbåt og ferje 2021

U 159/20             Avslutning byggerekneskap K104 Romsdal vgs

U 160/20             Vurdering av reetablering av YSK-tilbod

U 161/20             Høyring - Konsekvensutgreiing Ormen Lange fase 3

U 162/20             Søknad om støtte til finansieringsutgifter til utdjupingsprosjekt
                             i Giske og Herøy kommune

U 163/20             Struktur/modell for ivaretaking av seriøsitetskrava i arbeidslivet
                             – med særleg vekt på bygg- og anleggskontraktar 

U 164/20             Fylkesstrategi for kultur 2022-2025 - oppstartmelding

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet