Kalender

Dato Tittel Sted Målgruppe
27.09 - 28.09.2022 Elevrådskonferansen 2022 Vestnes Fjordhotell Ungdom
28.09 - 29.09.2022 Karrieredagane 2022 for Søre Sunnmøre Søre Sunnmøre Elevar på 10. trinn
29.09.2022 Kunsten sitt moglegheitsrom – kunsten si rolle i Møre og Romsdal i framtida Parken Kulturhus, Ålesund kommunar (kulturavdeling, samfunnsutvikling, kommunal planlegging), planleggarar og utviklarar innan by- og tettstadutvikling, kunstnarar,  offentlege og private oppdragsgivarar som jobbar med kunst i offentleg rom og andre som er interessert i kunst i by- og stadutvikling
29.09.2022 Utdannings- og kompetanseutvalet 29.09.22 Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
29.09.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 29. september Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
29.09.2022 Samferdselsutvalet 29. september Fylkeshuset i Molde, rom 700
03.10.2022 Fylkesutvalet 3. oktober Fylkeshuset, Molde, møterom 700
03.10.2022 Klagenemnda 3. oktober Fylkeshuset i Molde, rom 700
04.10.2022 Fylkesutvalet 4. oktober Fylkeshuset, Molde, møterom 700
04.10.2022 Samling for førsteårslærlingar, Ålesund 4. oktober Ålesund, Borgund vgs, store auditorium førsteårslærlingar
05.10.2022 Karrieredagane 2022 for Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre Elevar på 10. trinn
05.10.2022 Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 5. oktober
06.10.2022 Samling for førsteårslærlingar, Ulsteinvik 6. oktober Ulsteinvik, Ulsteinvik vgs, auditorium førsteårslærlingar
16.10 - 18.10.2022 Ungdomspanelet 16.-18. oktober Union Hotel Geiranger - se innkalling/program
17.10 - 19.10.2022 Fylkesting 17.-19. oktober
19.10.2022 Tvergakonferansen 2022 Scandic Parken, Ålesund Saksbehandlarar på spelemidlar i kommunane, folkehelsekoordinator, planleggarar, byplanlegging/relevante prosjekter, og representant for barn og unge.
20.10.2022 Gjennomgang av spelemidelordninga Scandic Parken, Ålesund Representantar frå kommunar, idrettskrets, idrettsråd, friluftsråd og eventuelt andre aktørar på friluftsområdet, skyttarlag, og eigenorganiserte miljø.
21.10.2022 Fortetting med kvalitet Webinar Kommunane
24.10.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 24. oktober Aukra kommune
24.10 - 25.10.2022 Regional plan- og klimakonferanse Quality hotel Waterfront, Ålesund Dag 1 vil vere retta mot dei som arbeider med plan- og byggesaker i kommunane. Her vil berekraft vere ein raud tråd gjennom heile dagen. Dag 2 er retta mot dei som arbeider med plan- og byggesaker og alle nivå og segment innan kommunal forvaltning. Her vil den raude tråden vere klima- og naturkrisa sett i samanheng.
25.10.2022 Orienteringsmøte om tidleg inntak til vidaregåande opplæring 2023/ 2024: 25. oktober 22 - Nordre Sunnmøre Spjelkavik vgs Spes.ped.-ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vidaregåande opplæring.
25.10 - 28.10.2022 Kurs for fagleg leiar/instruktør hausten 2022 Kristiansund, Molde, Ålesund Faglege leiarar og instruktørar
25.10.2022 Workshop og partnertreff for opplevingsnæringa Molde, Hotell Scandic Alexandra Aktørar innafor opplevingsnæringane, slik som kultur, natur, reiseliv, hotell, restaurant etc.
26.10.2022 Orienteringsmøte om tidleg inntak til vidaregåande opplæring 2023/ 2024: 26. oktober 22 - Søre Sunnmøre Søre Sunnmøre Spes.ped.-ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vidaregåande opplæring.
26.10 - 27.10.2022 ABM-konferanse 2022 Scandic Kristiansund Tilsette i arkiv, bibliotek og museum i Møre og Romsdal fylke. Frivillige lag og organisasjonar knytt til kulturmiljø- og ABM-sektoren.
31.10.2022 Fylkesutvalet 31. oktober Fylkeshuset, Molde, møterom 700
01.11 - 03.11.2022 Shared Reading, kurs leseleiar Ålesund frivilligsentral
02.11.2022 Orienteringsmøte om tidleg inntak til vidaregåande opplæring 2023/ 2024: 2. november 22 - Nordmøre Nordmøre Spes.ped.-ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vidaregåande opplæring.
02.11.2022 Kontrollutvalet 2. november Fylkeshuset, Molde, møterom 111
02.11.2022 Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 2. november
03.11.2022 Orienteringsmøte om tidleg inntak til vidaregåande opplæring 2023/ 2024: 3. november 22 - Romsdal Romsdal Spes.ped.-ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vidaregåande opplæring.
03.11.2022 Yrkesopplæringsnemnda 3. november
07.11.2022 Samferdselsutvalet 7. november
09.11.2022 Fagdag om sjølvmordsførebygging i Molde Molde Kommunalt tilsette
09.11 - 11.11.2022 Kulturtankens årskonferanse i Kristiansund Kristiansund Kulturleiarar og -arbeidarar i kommunane, kulturorganisasjonar og institusjonar, kommunekontaktar DKS og UKM, kulturkontaktar DKS, kunstnarar, kulturskole, bibliotek, museum, lærarar med meir.
10.11.2022 Fagdag om sjølvmordsførebygging i Kristiansund Kristiansund Kommunalt tilsette
11.11.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 11. november Fylkeshuset, Molde, møterom 111
14.11 - 15.11.2022 Konferanse for kommunale råd for personar med nedsatt funksjonsevne Quality Hotel Waterfront, Ålesund
15.11.2022 Frukost-webinar: Rettleiarpiloten Webinar Kommunane
15.11.2022 Regionsmøte mellom PPT og dei vidaregåande skolane, Region Nordmøre og Romsdal Romsdal vgs - Molde Rektor, PPT-leiar, Spes.ped.anvarlege ved skolen og dei PP-rådgivarane som tilhøyrar vgo, og evnt andre som dette skulle vere aktuelt for.
15.11.2022 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 15. november Fylkeshuset, Molde, møterom 111
16.11.2022 Eldrerådet 16. november Fylkeshuset, Molde, møterom 111
17.11.2022 Regionsmøte mellom PPT og dei vidaregåande skolane, Region Sunnmøre Stad blir bestemt seinare. Rektor, PPT-leiar, Spes.ped.anvarlege ved skolen og dei PP-rådgivarane som tilhøyrar vgo, og evnt andre som dette skulle vere aktuelt for.
21.11.2022 Fagdag om sjølvmordsførebygging i Ulsteinvik Ulsteinvik Kommunalt tilsette
23.11.2022 Kompetanseheving for Innsatsteama (SIM) Region Nordmøre og Romsdal Atlanten videregående skole, Kristiansund Skoleledere, rådgivarar og PPT vgo (medlemane i skolane sine innsatsteam)
28.11.2022 Fylkesutvalet 28. november Fylkeshuset, Molde, møterom 700
29.11.2022 Fylkesutvalet 29. november Fylkeshuset, Molde, møterom 700
29.11.2022 Kompetanseheving for Innsatsteama (SIM) Region Nordre og Søre Sunnmøre Ulstein vidaregåande skule, Ulsteinvik Skoleledere, rådgivarar og PPT vgo (medlemane i skolane sine innsatsteam)
30.11.2022 Fagdag om sjølvmordsførebygging i Ålesund Ålesund Kommunalt tilsette
30.11.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 30. november Herøy/Sande kommunar
30.11.2022 Samferdselsutvalet 30. november
01.12.2022 Kontrollutvalet 1. desember Fylkeshuset, Molde, møterom 111
04.12 - 05.12.2022 Fylkeskulturkonferansen 2022 Molde
11.12 - 13.12.2022 Ungdomspanelet 11.-13. desember Scandic Alexandra Molde - se innkalling/program
12.12 - 14.12.2022 Fylkesting 12.-14. desember
15.12.2022 Frukostwebinar: Mobilitetsprosjektet Webinar Kommunane
04.01.2023 Informasjonsmøte om inntak til vgo - 4. januar 2023 - Ørsta vgs Ørsta vgs Rådgivarar i grunnskole, voksenopplæring og vidaregåande, og andre som hjelper elevar med søking til vgo
05.01.2023 Informasjonsmøte om inntak til vgo - 5. januar 2023 - Ålesund vgs Ålesund vgs Rådgivarar i grunnskole, voksenopplæring og vidaregåande, og andre som hjelper elevar med søking til vgo.
10.01.2023 Informasjonsmøte om inntak til vgo - 10. januar 2023 - Atlanten Atlanten vgs Rådgivarar i grunnskole, voksenopplæring og vidaregåande, og andre som hjelper elevar med søking til vgo.
10.01 - 11.01.2023 Nyttårskonferansen 2023 Scandic Hotel Seilet, Molde
11.01.2023 Informasjonsmøte om inntak til vgo - 11. januar 2023 - Hustadvika vgs Hustadvika vgs Rådgivarar i grunnskole, voksenopplæring og vidaregåande, og andre som hjelper elevar med søking til vgo.