Kalender

Dato Tittel Sted Målgruppe
21.04.2021 Utbyggingsutvalg for bygg og vegsaker 21. april Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
27.04.2021 Digitale samlingar i 23 ting om å formidle på nett - samling 5 Digitalt for alle bibliotekansatte
27.04.2021 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 27. april Fjernmøte, jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
28.04.2021 Digital DKS-konferanse 28.04.21 Digitalt Alle som jobbar med den kulturelle skolesekken og interesserer seg for kunst og kultur for, med og av barn og unge
28.04.2021 Eldrerådet 28. april Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
28.04.2021 Resultat frå folkehelseundersøkinga - webinar 28. april Digitalt Leiarar og politikarar i kommunane, folkehelsekoordinatorar, planleggarar, andre offentleg tilsette. Høgskular, universitetet og forskingsmiljøa. Frivillige og andre med interesse for folk si helse, trivsel og livskvalitet.
29.04.2021 Yrkesopplæringsnemnda 29. april Fylkeshuset, Molde
03.05.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 3. - 4. mai FN sin framtidslab, NMK og Geiranger, Ålesund og Stranda (3. - 4. mai)
04.05 - 05.05.2021 Samferdselsutvalet 4. - 5. mai
06.05.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 6. mai
19.05.2021 Kontrollutvalet 19. mai Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
19.05.2021 Utbyggingsutvalg for bygg og vegsaker 19. mai
20.05.2021 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 20. mai
27.05.2021 Hydrogen-seminar Digitalt Næringsliv i Møre og Romsdal
31.05.2021 Fylkesutvalet 31. mai Fylkeshuset, Molde
01.06.2021 Fylkesutvalet 1. juni Fylkeshuset, Molde
03.06.2021 Kontrollutvalet 3. juni Fylkeshuset, Molde, møterom 111
03.06.2021 Yrkesopplæringsnemnda 3. juni Fylkeshuset, Molde
08.06.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 8. juni Næringsmiljø og kultur- og idrettsinstitusjonar/bygg, Molde
09.06.2021 Samferdselsutvalet 9. juni
10.06.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 10. juni
14.06 - 15.06.2021 Fylkesting 14.-15. juni Hotel Union, Geiranger
28.06.2021 Fylkesutvalet 28. juni Fylkeshuset, Molde
23.08.2021 Utbyggingsutvalg for bygg og vegsaker 23. august
24.08.2021 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 24. august Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.08.2021 Kontrollutvalet 25. august Fylkeshuset, Molde, møterom 102
26.08.2021 Yrkesopplæringsnemnda 26. august Fylkeshuset, Molde
26.08.2021 Eldrerådet 26. august Fylkeshuset, Molde, møterom 102
30.08.2021 Fylkesutvalet 30. august Fylkeshuset, Molde
31.08.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 31. august - 1. september Surnadal og Tingvoll kommunar (møte 31. august - 1. september)
01.09.2021 Samferdselsutvalet 1. september
02.09.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 2. september
20.09.2021 Fylkesutvalet 20. september Fylkeshuset, Molde
21.09.2021 Fylkesutvalet 21. september Fylkeshuset, Molde
23.09 - 24.09.2021 Opplevingsfestivalen 2021 Molde Reiselivsbedrifter, opplevingsaktørar, matprodusentar og distributørar
23.09.2021 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 23. september
29.09.2021 Kontrollutvalet 29. september Fylkeshuset, Molde, møterom 102
04.10.2021 Utbyggingsutvalg for bygg og vegsaker 4. oktober
06.10 - 08.10.2021 Shared reading leseleiarkurs Quality Hotel Ålesund
18.10 - 19.10.2021 Fylkesting 18.-19. oktober Hotel Union, Geiranger
25.10.2021 Fylkesutvalet 25. oktober Fylkeshuset, Molde
26.10 - 27.10.2021 Kampen om sjøareala Molde Kommunar, regional og nasjonal forvaltning, rådgivande firma og interesseorganisasjonar som forvaltar areal, verdiar og interesser i sjøområda
26.10.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 26. oktober Vestnes kommune
27.10.2021 Kontrollutvalet 27. oktober Fylkeshuset, Molde, møterom 102
27.10.2021 Samferdselsutvalet 27. oktober
28.10.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 28. oktober
28.10.2021 Yrkesopplæringsnemnda 28. oktober Fylkeshuset, Molde
08.11.2021 Samferdselsutvalet 8. november
08.11.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 8. november
08.11.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 8. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
11.11 - 12.11.2021 Klimasamling for kommunane Ålesund Tilsette i kommunale med arbeidsoppgåver innanfor utsleppskutt, klimatilpassing, miljø og berekraft, innkjøp, næringsutvikling, planlegging, landbruk, bygg- og eigendomsforvaltning.
15.11.2021 Utbyggingsutvalg for bygg og vegsaker 15. november
16.11.2021 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 16. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
17.11.2021 Eldrerådet 17. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
22.11.2021 Fylkesutvalet 22. november Fylkeshuset, Molde
23.11.2021 Fylkesutvalet 23. november Fylkeshuset, Molde
24.11.2021 Kontrollutvalet 24. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.11.2021 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 25. november Fylkeshuset Molde, rom 102
30.11.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 30. november Hustadvika kommune
01.12.2021 Samferdselsutvalet 1. desember
06.12 - 08.12.2021 Fylkesting 6.-8. desember